POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
0501.00.00.00.00 İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun    
  olmasın) ; insan saçı döküntüleri - 25
       
05.02 Evcil domuz veya yaban domuzu kılları; porsuk kılları    
  veya fırça imali için diğer kıllar; bu kılların döküntüleri:    
0502.10  - EvciI domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri:    
0502.10.00.10.00  - - Domuz kılı - 25
0502.10.00.90.00  - - Diğerleri - 25
0502.90.00.00.00  - Diğerleri  - 25
       
(05.03)      
       
0504.00 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve    
  mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurul -    
  muş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) :    
   - Kurutulmuş şirdenler    
0504.00.00.10.11  - - Kuru buzağı şirdeni - 15
0504.00.00.10.19  - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri    
0504.00.00.90.10   - - Bağırsaklar - 15
0504.00.00.90.30  - - Kurutulmamış şirdenler - 15
0504.00.00.90.90  - - Diğerleri - 15
       
05.05 Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler    
  ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince     
  tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte    
  etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parça -    
  larının  toz ve döküntüleri:    
0505.10  - Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler:    
0505.10.10.00.00  - - İşlenmemiş - 50
0505.10.90.00.00  - - Diğerleri - 50
0505.90.00.00.00  - Diğerleri - 50
       
05.06 Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış,    
  basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş,    
  asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve    
  döküntüleri:    
0506.10.00.00.00  - Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar - 10
0506.90.00.00.00  - Diğerleri - 10
       
05.07 Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin    
  kılları, boynuzlar,geyik boynuzları,toynaklar,tırnaklar,    
  pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde    
  hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların    
  toz ve döküntüleri:    
0507.10.00.00.00  - Fildişi ; fildişi tozu ve döküntüleri - 20
0507.90  - Diğerleri    
0507.90.00.00.11  - - Boynuzlar - 10
0507.90.00.00.12  - - Tırnaklar - 10
0507.90.00.00.19  - - Diğerleri - 10
       
0508.00 Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde    
  hazırlanmış,fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça,    
  kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve    
  mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde    
  hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların    
  toz ve döküntüleri    
0508.00.00.00.11 - Mercan - 10
0508.00.00.00.12 - Salyangoz kabuğu - 10
0508.00.00.00.13 - Kabuklu su hayvanlarının kabukları - 10
0508.00.00.00.14 - Boş kabukların toz ve döküntüleri - 10
0508.00.00.00.19 - Diğerleri - 10
       
(05.09)      
       
0510.00  Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk;    
   kuduz böceği (kantarit) ve safra (kurutulmuş olsun olmasın);    
   eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler    
   ve diğer hayvansal maddeler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş     
   veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş) :    
0510.00.00.10.00  - Kantarit - 10
   - Diğerleri    
0510.00.00.90.11  - - Safra (kurutulmuş olsun olmasın ) - 50
0510.00.00.90.19  - - Diğerleri - 50
       
05.11 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan-    
   sal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli  olmayan    
   1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar:    
0511.10.00.00.00  - Sığır spermleri                                                      Adet 30
   - Diğerleri:    
0511.91  - - Balık,kabuklu hayvan,yumuşakça veya diğer su    
       omurgasızlarının ürünleri; 3.fasılda yer alan cansız hayvanlar:    
0511.91.10.00.00  - - - Balık döküntüleri                                                   - 15
   - - - Diğerleri                                                                        
0511.91.90.00.11  - - - - Alabalık yumurtası - 30
0511.91.90.00.19  - - - - Diğerleri                                                                     - 30
0511.99  - - Diğerleri:    
0511.99.10.00.00  - - - Veterler ve tendonlar; dabaklanmamış derilerin kırpıntı ve    
          benzeri döküntüleri                                                                            - 15
   - - - Hayvansal menşeli tabii süngerler:    
0511.99.31.00.00  - - - - İşlenmemiş - 30
0511.99.39.00.00  - - - - Diğerleri                                                                             - 30
   - - - Diğerleri:    
0511.99.85.10.00  - - - - İpek böceği yumurtaları                                                     - Muaf
0511.99.85.20.00  - - - - At kılı ve at kılı döküntüleri (başka  maddelerin yardımıyla veya    
           müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın) - 5
   - - - - Diğerleri                                                                                
0511.99.85.90.11  - - - - - Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın) - 30
0511.99.85.90.12  - - - - - Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler - 30
0511.99.85.90.18  - - - - - Diğerleri - 30