POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
04.01 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer     
  tatlandırıcı maddeleri içermeyenler):    
0401.10  - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1'i geçmeyenler:    
0401.10.10.00.00  - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.10.90.00.00  - - Diğerleri  - 200
0401.20  - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1 'i geçen, fakat     
     % 6' yı geçmeyenler:    
   - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçmeyenler :    
0401.20.11.00.00  - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.20.19.00.00  - - - Diğerleri - 200
   - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçenler :    
0401.20.91.00.00  - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.20.99.00.00  - - - Diğerleri - 200
0401.40  - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 6' yı geçen fakat    
     %10'u geçmeyenler :    
   - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar    
0401.40.10.00.11  - - - Süt - 200
0401.40.10.00.12  - - - Krema - 200
   - - Diğerleri    
0401.40.90.00.11  - - - Süt - 200
0401.40.90.00.12  - - - Krema - 200
0401.50  - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 10'u geçenler:    
   - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 21'i geçmeyenler:    
0401.50.11.00.00  - - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.50.19.00.00  - - - Diğerleri - 200
   - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 21'i geçen fakat     
        % 45 'i geçmeyenler :    
0401.50.31.00.00  - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.50.39.00.00  - - - Diğerleri - 200
   - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 45 'i geçenler :    
0401.50.91.00.00  - - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.50.99.00.00  - - - Diğerleri - 200
       
04.02 Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer    
  tatlandırıcı maddeleri içerenler) :    
0402.10  - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle      
      içerdiği katı yağ oranı, % 1,5 'i geçmeyenler:    
   - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :    
0402.10.11.00.00  - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 200
   - - Diğerleri:    
0402.10.91.00.00  - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.10.99.00.00  - - - Diğerleri - 200
   - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle,     
      içerdiği katı yağ oranı, %1,5' i geçenler:    
0402.21  - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :    
   - - - Ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, % 27'yi geçmeyenler:    
0402.21.11.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.21.18.00.00  - - - - Diğerleri - 200
   - - -  İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 27'yi geçenler:    
0402.21.91.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.21.99.00.00  - - - - Diğerleri - 200
0402.29  - - Diğerleri:    
   - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçmeyenler :    
0402.29.11.00.00  - - - - Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen hava     
            almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan ve ağırlık    
            itibariyle içerdiği katı yağ oranı, % 10 'u geçen özel sütler - 200
   - - - - Diğerleri:    
0402.29.15.00.00  - - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.29.19.00.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27 'yi geçenler :    
0402.29.91.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.29.99.00.00  - - - - Diğerleri - 200
   - Diğerleri:    
0402.91  - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:    
0402.91.10.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçmeyenler  - 200
0402.91.30.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçen fakat % 10'u    
          geçmeyenler  - 200
   - - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı %10 'u geçen fakat     
          % 45'i geçmeyenler:    
0402.91.51.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.91.59.00.00  - - - - Diğerleri - 200
   - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45 'i geçenler :    
0402.91.91.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.91.99.00.00  - - - - Diğerleri - 200
0402.99  - - Diğerleri:    
0402.99.10.00.00  - - -  İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5' i geçmeyenler  - 200
   - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5 'i geçen fakat % 45'i    
          geçmeyenler :    
0402.99.31.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.99.39.00.00  - - - - Diğerleri - 200
   - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45'i geçenler:    
0402.99.91.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.99.99.00.00  - - - - Diğerleri - 200
       
04.03 YayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer    
   fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre    
   edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer     
   katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert     
   kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin):    
0403.10  - Yoğurt:    
   - - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya     
        kakao içermeyenler:    
   - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler:    
   - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler    
0403.10.11.00.11  - - - - - Yoğurt - 200
0403.10.11.00.12  - - - - - Ayran - 200
0403.10.13.00.00  - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat     
             % 6'yı geçmeyenler - 200
0403.10.19.00.00  - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler - 200
   - - - Diğerleri:    
   - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler    
0403.10.31.00.11  - - - - - Yoğurt - 200
0403.10.31.00.12  - - - - - Ayran - 200
0403.10.33.00.00  - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat    
            % 6'yı geçmeyenler - 200
0403.10.39.00.00  - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %  6 'yı geçenler - 200
   - - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya:    
        kakao içerenler    
   - - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:    
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle %  1,5'i geçmeyenler    
0403.10.51.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.51.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat     
            % 27'yi geçmeyenler    
0403.10.53.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.53.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler    
0403.10.59.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.59.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - Diğerleri:    
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler    
0403.10.91.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat     
            % 6'yı geçmeyenler    
0403.10.93.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.93.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler    
0403.10.99.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
0403.90  - Diğerleri:    
   - - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya    
        kakao içermeyenler:    
   - - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:    
   - - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:    
0403.90.11.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0403.90.13.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat    
              % 27'yi geçmeyenler - 200
0403.90.19.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
   - - - - Diğerleri:    
0403.90.31.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0403.90.33.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat    
              % 27'yi geçmeyenler - 200
0403.90.39.00.00  - - - - -  İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
   - - - Diğerleri:    
   - - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:    
0403.90.51.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler - 200
0403.90.53.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat     
              % 6' yı geçmeyenler - 200
0403.90.59.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler - 200
   - - - - Diğerleri:    
0403.90.61.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler - 200
0403.90.63.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat     
              % 6' yı geçmeyenler - 200
0403.90.69.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler - 200
   - - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya     
        kakao içerenler:    
   - - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:    
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler:    
0403.90.71.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.71.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
            % 27'yi geçmeyenler    
0403.90.73.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.73.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler    
0403.90.79.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.79.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - Diğerleri:    
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler    
0403.90.91.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat     
            % 6'yı geçmeyenler    
0403.90.93.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.93.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
   - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler    
0403.90.99.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 200
       
04.04 Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker     
  veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) ; tarifenin    
  başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt     
  bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer     
  tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) :    
0404.10  - Peyniraltı suyu ve modifiye peyniraltı suyu (konsantre     
     edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı    
     maddeleri içersin içermesin);     
   - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:    
   - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :    
   - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i     
            geçmeyenler :    
0404.10.02.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler  - 200
0404.10.04.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
              % 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.06.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
   - - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38),ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:    
0404.10.12.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler  - 200
0404.10.14.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
              % 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.16.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i     
            geçmeyenler :    
0404.10.26.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler  - 200
0404.10.28.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
              % 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.32.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
   - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:    
0404.10.34.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler  - 200
0404.10.36.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
              % 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.38.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
   - - Diğerleri:    
   - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:    
   - - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i     
              geçmeyenler :    
0404.10.48.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler  - 200
0404.10.52.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
              % 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.54.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
   - - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:    
0404.10.56.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler  - 200
0404.10.58.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
              % 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.62.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
   - - - Diğerleri:    
   - - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i     
             geçmeyenler :    
0404.10.72.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler  - 200
0404.10.74.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
              % 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.76.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
   - - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:    
0404.10.78.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler  - 200
0404.10.82.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
              % 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.84.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
       
0404.90  - Diğerleri :    
   - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:    
0404.90.21.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.90.23.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
          % 27' yi geçmeyenler - 200
0404.90.29.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler - 200
   - -  Diğerleri:    
0404.90.81.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.90.83.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat     
          % 27'yi geçmeyenler - 200
0404.90.89.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
       
04.05 Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek    
  yenilen süt ürünleri :    
0405.10  - Tereyağı :    
   - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 85'i geçmeyenler :    
   - - - Tabii tereyağ    
0405.10.11.00.00  - - - - Net muhteviyatı 1 kg.'ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0405.10.19.00.00  - - - - Diğerleri - 200
0405.10.30.00.00  - - - Rekombine tereyağı - 200
0405.10.50.00.00  - - - Peynir altı suyundan elde edilen tereyağı - 200
0405.10.90.00.00  - - Diğerleri - 200
0405.20  - Sürülerek yenilen süt ürünleri:     
0405.20.10.00.00  - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %39 veya daha fazla fakat %60'dan    
        az olanlar - 200
0405.20.30.00.00  - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla fakat %75' den    
        az olanlar - 200
0405.20.90.00.00  - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75' den fazla fakat %80' den      
        az olanlar - 200
0405.90  - Diğerleri :    
0405.90.10.00.00  - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %99,3 veya daha fazla ve içerdiği su     
       miktarı ağırlık itibariyle %0,5'i geçmeyenler - 200
0405.90.90.00.00  - - Diğerleri - 200
       
04.06 Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler:    
0406.10  - Taze peynir (olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş) (peyniraltı     
     suyundan yapılmış peynirler dahil)  ve pıhtılaştırılmış ürünler:    
   - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle % 40'ı geçmeyenler    
0406.10.20.00.11  - - - Taze peynir - 200
0406.10.20.00.12  - - - Çökelek - 200
0406.10.20.00.13  - - - Lor - 200
0406.10.20.00.19  - - - Diğerleri - 200
0406.10.80.00.00  - - Diğerleri - 200
0406.20  - Rendelenmiş veya toz haline getirilmiş her cins peynir:    
0406.20.10.00.00  - -  Yağsız sütten yapılan ve çok ince kıyılmış bitki ilave edilen    
        Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) - 200
   - - Diğerleri:    
   - - - Gravyer, Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler    
0406.20.90.10.11  - - - - Gravyer - 50
0406.20.90.10.12  - - - - Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler - 50
0406.20.90.90.00  - - - Diğerleri - 200
0406.30  - Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş):    
0406.30.10.00.00  - - Üretiminde sadece Emmentaler, Gravyer ve Appenzell peynirlerinin     
        kullanıldığı ve   Glarus otlu peynirinin (Schabziger) katkı maddesi olarak    
        kullanılabildiği; kuru maddedeki katı yağ oranı ağırlık itibariyle    
        % 56' yı geçmeyen, perakende satılacak hale getirilmiş olanlar - 200
   - - Diğerleri:    
   - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 36' yı geçmeyenlerden:    
0406.30.31.00.00  - - - - Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle,  % 48'i geçmeyenler - 200
0406.30.39.00.00  - - - - Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle,  % 48'i geçenler - 200
0406.30.90.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 36' yı geçenler - 200
0406.40  - Mavi küflü peynirler ve Penicillium roqueforti ile elde edilen    
  küf içeren diğer peynirler :    
0406.40.10.00.00  - - Rokfor - 50
0406.40.50.00.00  - - Gorgonzola - 50
0406.40.90.00.00  - - Diğerleri - 50
0406.90  - Diğer peynirler:    
0406.90.01.00.00  - - İşleme tabi tutulacak olanlar - 200
   - - Diğerleri:    
0406.90.13.00.00  - - -  Emmentaler  - 200
   - - -  Gravyer, Sbrinz    
0406.90.15.00.11  - - - - Gravyer - 50
0406.90.15.00.12  - - - - Sbrinz - 50
0406.90.17.00.00  - - - Bergkaese, Appenzell - 200
0406.90.18.00.00  - - - Fromage Fribourgeois (fribourg peyniri), Vacherin Mont d'or ve     
          téte de Moine - 200
0406.90.19.00.00  - - - Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki ilave edilen    
           Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) - 200
0406.90.21.00.00  - - - Çedar - 50
0406.90.23.00.00  - - - Edam - 200
0406.90.25.00.00  - - - Tilsit - 200
0406.90.27.00.00  - - - Butterkaese - 200
0406.90.29.00.00  - - - Kaşkaval  - 200
   - - - Feta    
   - - - - Koyun veya manda sütünden olanlar (salamura içeren kaplarda veya koyun    
  ve keçi derisinden tulumlarda)    
0406.90.32.00.11  - - - - - Tulum peyniri - 200
0406.90.32.00.12  - - - - - Beyaz peynir - 200
   - - - - Diğerleri     
0406.90.32.00.91  - - - - - Tulum peyniri - 200
0406.90.32.00.92  - - - - - Beyaz peynir - 200
0406.90.35.00.00  - - - Kefalo -Tyri - 200
0406.90.37.00.00  - - - Finlandiya - 200
0406.90.39.00.00  - - - Jarlsberg - 200
   - - - Diğerleri:    
0406.90.50.00.00  - - - - Koyun veya manda sütünden yapılan ve salamura içeren kaplarda    
           veya koyun veya keçi derisinden yapılan tulumlar içerisinde bulunanlar  - 200
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 40' ı geçmeyenler:    
   - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su    
                 oranı % 47'yi geçmeyenler:    
0406.90.61.00.00  - - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano - 50
0406.90.63.00.00  - - - - - - - Fiore sardo, pecorino - 200
0406.90.69.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 200
   - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su    
                 oranı % 47'yi geçen fakat % 72'yi geçmeyenler:    
0406.90.73.00.00  - - - - - - - Provolone - 200
0406.90.75.00.00  - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano - 200
0406.90.76.00.00  - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö - 200
0406.90.78.00.00  - - - - - - - Gouda - 50
0406.90.79.00.00  - - - - - - - Esrom, İtalıco, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin,     
                   Taleggio - 200
0406.90.81.00.00  - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double     
                   Gloucester, Blarney, Colby, Monterey - 200
0406.90.82.00.00  - - - - - - - Camembert - 200
0406.90.84.00.00  - - - - - - - Brie - 200
0406.90.85.00.00  - - - - - - - Kefalograviera,Kasseri - 200
   - - - - - - - Diğer peynirler:    
0406.90.86.00.00  - - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle     
                     su oranı % 47'yi geçen fakat % 52'yi geçmeyenler  - 200
0406.90.87.00.00  - - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle     
                     su oranı % 52'yi geçen  fakat % 62 ' yi geçmeyenler - 200
0406.90.88.00.00  - - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle     
                      su oranı % 62'yi geçen fakat % 72'yi geçmeyenler  - 200
0406.90.93.00.00  - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle     
                 su oranı % 72'yi geçenler    - 200
   - - - - - Diğerleri    
0406.90.99.00.11  - - - - - - Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler - 200
0406.90.99.00.12  - - - - - - Dil peyniri - 200
0406.90.99.00.19  - - - - - - Diğerleri - 200
       
0407.00 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı    
  hale getirilmiş veya pişirilmiş):    
   - Kuluçkalık yumurtalar:    
0407.11  - - Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü):    
0407.11.00.10.00  - - - Damızlık olanlar Adet 30
0407.11.00.90.00  - - - Damızlık olmayanlar Adet 85
0407.19  - - Diğerleri:    
   - - - Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan     
          kümes hayvanlarının yumurtaları:    
   - - - - Hindi veya kazlara ait olanlar:    
   - - - - - Damızlık olanlar    
0407.19.11.10.11  - - - - - - Hindi yumurtası Adet 30
0407.19.11.10.19  - - - - - - Diğerleri Adet 30
   - - - - - Damızlık olmayanlar    
0407.19.11.90.11  - - - - - - Hindi yumurtası Adet 30
0407.19.11.90.19  - - - - - - Diğerleri Adet 85
   - - - - Diğerleri:    
0407.19.19.00.11  - - - - - Damızlık olanlar Adet 30
0407.19.19.00.19  - - - - - Damızlık olmayanlar Adet 85
   - - - Diğerleri    
   - - - - Damızlk olanlar:    
0407.19.90.10.11  - - - - - Devekuşu yumurtaları  Adet 30
0407.19.90.10.19  - - - - - Diğerleri  Adet 30
   - - - - Damızlk olmayanlar:    
0407.19.90.90.11  - - - - - Devekuşu yumurtaları Adet 85
0407.19.90.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 85
   - Diğer taze yumurtalar:    
0407.21.00.00.00  - - Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü) 1000 Adet 85
   - - Diğerleri:    
0407.29.10.00.00  - - - Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan     
          kümes hayvanlarının yumurtaları: 1000 Adet 85
0407.29.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 85
0407.90  - Diğerleri:    
0407.90.10.00.00  - - Kümes hayvanlarının yumurtaları 1000 Adet 85
0407.90.90.00.00  - - Diğerleri Adet 85
       
       
04.08 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta     
  sarıları (taze,kurutulmuş,buharla veya kaynar su ile pişirilmiş,ka-    
  lıplanmış,dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırıl-    
  mış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin):    
   - Yumurta sarıları:    
0408.11  - - Kurutulmuş:    
0408.11.20.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar - 59
0408.11.80.00.00  - - - Diğerleri - 59
0408.19  - - Diğerleri:    
0408.19.20.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar - 59
   - - - Diğerleri:    
0408.19.81.00.00  - - - - Sıvı halde - 59
0408.19.89.00.00  - - - - Dondurulmuş - 59
   - Diğerleri:    
0408.91  - - Kurutulmuş:    
0408.91.20.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar - 59
0408.91.80.00.00  - - - Diğerleri - 59
0408.99  - - Diğerleri:    
0408.99.20.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar - 59
0408.99.80.00.00  - - - Diğerleri - 59
       
0409.00 Tabii bal :    
0409.00.00.00.11 - Petek bal - 50
0409.00.00.00.12 - Süzme bal - 50
0410.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan-    
  sal menşeli yenilen ürünler    
0410.00.00.00.11 - Kablumbağa yumurtaları - 30
0410.00.00.00.12 - Salyangoz kabuğu unu - 30
0410.00.00.00.13 - Arı sütü - 30
0410.00.00.00.19 - Diğerleri - 30