POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
03.01 Canlı balıklar:    
   - Süs balıkları:    
0301.11.00.00.00  - - Tatlısu balıkları - 20
0301.19.00.00.00  - - Diğerleri - 20
   - Diğer canlı balıklar:    
0301.91  - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus    
       clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,     
       Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):    
0301.91.10.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden     
          olanlar - 20
0301.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0301.92  - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) :    
0301.92.10.00.00  - - -  Uzunluğu 12 cm.den az olanlar - 20
0301.92.30.00.00  - - - Uzunluğu 12 cm. veya daha fazla fakat 20 cm den az olanlar - 20
0301.92.90.00.00  - - - Uzunluğu 20 cm. veya daha fazla olanlar - 20
0301.93.00.00.00  - - Sazan balıkları (Cyprinus carpio, Carassius carassius    
        Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,     
        Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) - 20
0301.94  - - Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus,    
       Thunnus orientalis):    
0301.94.10.00.00  - - - Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus) - 20
0301.94.90.00.00  - - -  Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) - 20
0301.95.00.00.00  - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii) - 20
0301.99  - - Diğerleri:    
   - - - Tatlısu balıkları:    
0301.99.11.00.00  - - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus     
            gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha,    
            Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
            rhodorus ),  Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna     
            somonları (Hucho hucho) - 20
0301.99.18.00.00  - - - - Diğerleri - 20
   - - - Deniz balıkları ;    
0301.99.85.00.13  - - - - Levrek - 20
0301.99.85.00.14  - - - - Çipura - 20
0301.99.85.00.18  - - - - Diğerleri - 20
       
03.02 Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık     
  filetoları ve diğer balık etleri hariç):    
   - Alabalıkgiller (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0302.11  - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus    
       clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,        
       Oncorhynchus  apache ve Oncorhynchus chrysogaster):    
0302.11.10.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden     
          olanlar - 20
0302.11.20.00.00  - - -  Oncorhynchus  mykiss  türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla,    
           başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı      
          1 kg.dan fazla olup, içleri  temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar - 20
0302.11.80.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.13.00.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus     
       gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha,    
       Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
        rhodorus) - 20
0302.14.00.00.00  - - Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları     
       (Hucho hucho) - 20
0302.19.00.00.00  - - Diğerleri - 20
   - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,     
     Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (karaciğerleri,     
      yumurtaları ve  nefisleri hariç):    
0302.21  - - Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus    
        hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):    
0302.21.10.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) - 20
0302.21.30.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) - 20
0302.21.90.00.00  - - - Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) - 20
0302.22.00.00.00  - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) - 20
0302.23.00.00.00  - - Dil balığı (Solea spp.) - 20
0302.24.00.00.00  - - Kalkan balığı (Psetta maxima) - 20
0302.29  - - Diğerleri:    
0302.29.10.00.00  - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) - 20
0302.29.80.00.00  - - - Diğerleri - 20
   - Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos    
     [Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis] (karaciğerleri, yumurtaları ve    
     nefisleri hariç):    
0302.31  - - Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):    
0302.31.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.31.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.32  - - Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):    
0302.32.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.32.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.33  - - Orkinos veya yazılı orkinos:    
0302.33.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.33.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.34  - - Bigeye orkinosu (Thunnus obesus):    
0302.34.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.34.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.35  - - Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu     
        (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) :    
   - - - Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus)    
0302.35.11.00.00  - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.35.19.00.00  - - - - Diğerleri - 20
   - - - Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis)    
0302.35.91.00.00  - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.35.99.00.00  - - - - Diğerleri - 20
0302.36  - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii):    
0302.36.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.36.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.39  - - Diğerleri    
0302.39.20.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.39.80.00.00  - - -  Diğerleri - 20
   - Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus,Pasifik ringası-    
     Clupea pallasii), Hamsi balıkları (Engraulis spp.), Sardalyalar    
    (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.),     
    yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika     
    veya çaça balığı (Sprattus sprattus), Uskumru balıkları     
    (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu    
    Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber japonicus), İstavrit     
    ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):, cobia (Rachycentron     
    canadum) ve kılıç balıkları (Xiphias gladius) (karaciğerleri,     
    yumurtaları ve nefisleri hariç)    
0302.41.00.00.00  - - Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik     
     ringası-Clupea pallasii) - 20
0302.42.00.00.00  - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.) - 20
0302.43  - - Sardalyalar Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops    
       spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.),    
       palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)    
0302.43.10.00.00  - - - Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) - 20
0302.43.30.00.00  - - - Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar - 20
          (Sardinella spp.)    
0302.43.90.00.00 - - - Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) - 20
0302.44.00.00.00  - - Uskumru balıkları  (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu    
        Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus) - 20
0302.45 - - İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):    
0302.45.10.00.00 - - - Atlantik istavriti (Trachurus trachurus) - 20
0302.45.30.00.00 - - - Şili istavriti (Trachurus murphyi) - 20
0302.45.90.00.00 - - - Diğerleri - 20
0302.46.00.00.00 - - Cobia (Rachycentron canadum) - 20
0302.47.00.00.00 - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar - 20
   -  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae    
  Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyalarına     
  ait yassı balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0302.51  - - Morina balıkları (soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik     
     morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası - Gadus macrocephalus)    
0302.51.10.00.00  - - - Soğuksu morinası (Gadus morhua) - 20
0302.51.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.52.00.00.00  - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) - 20
0302.53.00.00.00 - - Kömür balığı (Pollachius virens) - 20
0302.54 - - Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.):    
  - - - Merliccius cinsi berlam balıkları:    
0302.54.11.00.00 - - - - Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam     
  balıkları (Merluccius paradoxus) - 20
0302.54.15.00.00 - - - - Güney berlam balıkları (Merluccius australis) - 20
0302.54.19.00.00 - - - - Diğerleri - 20
0302.54.90.00.00 - - - Urophycis cinsi berlam balıkları - 20
0302.55.00.00.00 - - Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) - 20
0302.56.00.00.00 - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) - 20
0302.59 - - Diğerleri :    
0302.59.10.00.00 - - - Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar - 20
0302.59.20.00.00 - - - Bakalyaro (Merlangius merlangus) - 20
0302.59.30.00.00  - - - Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları - 20
0302.59.40.00.00 - - - Gelincik (Molva spp.) - 20
0302.59.90.00.00 - - - Diğerleri - 20
   - Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.), sazan     
  balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,    
  Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),    
  Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus)     
  ve yılanbaşlar (Channa spp.) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0302.71.00.00.00 - - Tilapya (Oreochromis spp.) - 20
0302.72.00.00.00 - - Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) - 20
0302.73.00.00.00 - - Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon     
  idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) - 20
0302.74.00.00.00 - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) - 20
0302.79.00.00.00 - - Diğerleri - 20
   - Diğer balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0302.81  - - Köpek balıkları:    
0302.81.10.00.00  - - - Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) - 20
0302.81.20.00.00  - - - Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) - 20
0302.81.30.00.00  - - - Dik burun (Lamna nasus) - 20
0302.81.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.82.00.00.00 - - Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] - 20
0302.83.00.00.00 - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar - 20
0302.84 - - Deniz levreği (Dicentrarchus spp.):    
0302.84.10.00.00 - - - Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) - 20
0302.84.90.00.00 - - - Diğerleri - 20
0302.85  - - İzmaritgiller (Sparidae):    
0302.85.10.00.00  - - - Sinağrit (Dentex dentex) veya Pagellus spp familyasına ait olanlar - 20
0302.85.30.00.00  - - - Çipura (Sparus aurata) - 20
0302.85.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.89  - - Diğerleri :    
0302.89.10.00.00  - - - Tatlısu süs balıkları - 20
  - - - - Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0302.33 alt pozisyonunda     
  belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) hariç]:    
0302.89.21.00.00 - - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar  - 20
0302.89.29.00.00 - - - - - Diğerleri - 20
  - - - - Kırmızı balık (Sebastes spp.):    
0302.89.31.00.00 - - - - - Sebastes marinus türünden olanlar - 20
0302.89.39.00.00 - - - - - Diğerleri - 20
0302.89.40.00.00 - - - - Çapak balıkları (Brama spp.) - 20
0302.89.50.00.00 - - - - Fener balıkları (Lophius spp.) - 20
0302.89.60.00.00 - - - - Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) - 20
0302.89.90.00.00 - - - - Diğerleri - 20
0302.90  - Karaciğerler, yumurtalar, nefisler:    
0302.90.00.00.11  - - Karaciğerler - 20
0302.90.00.00.12  - - Yumurtalar - 20
0302.90.00.00.13  - - Nefisler - 20
03.03 Balıklar (dondurulmuş)  (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve     
  diğer balık etleri hariç):    
   - Alabalıkgiller (karaciğerleri,yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0303.11.00.00.00 - - Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka) - 20
0303.12.00.00.00. - - Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha, - 20
  Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus     
  kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus )    
0303.13.00.00.00 - - Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) - 20
0303.14  - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus    
       clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,     
       Oncorhynchus  apache ve Oncorhynchus chrysogaster)    
0303.14.10.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya  Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar - 20
0303.14.20.00.00  - - -  Oncorhynchus  mykiss  türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla,    
           başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı      
          1 kg.dan fazla olup, içleri  temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar - 20
0303.14.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.19.00.00.00  - - Diğerleri - 20
   - Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın (Pangasius spp.), sazan balığı     
  (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,    
  Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon    
  piceus), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus)     
  ve yılanbaşlar (Channa spp.) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0303.23.00.00.00. - - Tilapya (Oreochromis spp.) - 20
0303.24.00.00.00. - - Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) - 20
0303.25.00.00.00. - - Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon     
  idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) - 20
0303.26.00.00.00. - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) - 20
0303.29.00.00.00. - - Diğerleri - 20
   - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,     
      Soleidae, Scophtalmidae ve Citharidae) (karaciğerleri,     
      yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0303.31  - - Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus    
       hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):    
0303.31.10.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) - 20
0303.31.30.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) - 20
0303.31.90.00.00  - - - Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) - 20
0303.32.00.00.00  - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) - 20
0303.33.00.00.00  - - Dil balığı (Solea spp.) - 20
0303.34.00.00.00 - - Kalkan balığı (Psetta maxima) - 20
0303.39   - - Diğerleri:    
0303.39.10.00.00  - - - Dere pisisi (Platicthys flesus) - 20
0303.39.30.00.00  - - - Rhombosolea cinsi balıklar - 20
0303.39.50.00.00 - - - Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae     
  türü balıklar - 20
0303.39.85.00.00 - - - Diğerleri - 20
   - Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos    
     [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] (karaciğerleri, yumurtaları ve    
     nefisleri hariç):    
0303.41  - - Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):    
0303.41.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.41.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.42  - - Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):    
   - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar:    
   - - - - Bütün:    
0303.42.12.00.00  - - - - - Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar - 20
0303.42.18.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
   - - - - Diğerleri:    
0303.42.42.00.00  - - - - - Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar - 20
0303.42.48.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
0303.42.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.43  - - Orkinos veya yazılı orkinos:    
0303.43.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.43.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.44  - - Bigeye orkinosu (Thunnus obesus):    
0303.44.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.44.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.45  - - Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus):    
  (Thunnus orientalis)    
   - - - Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus):    
0303.45.12.00.00  - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.45.18.00.00  - - - - Diğerleri - 20
   - - - Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis):    
0303.45.91.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.45.99.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.46  - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii):    
0303.46.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.46.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.49  - - Diğerleri:    
0303.49.20.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar: - 20
0303.49.85.00.00  - - - Diğerleri - 20
   - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik     
     ringası - Clupea pallasii) Hamsi balıkları (Engraulis spp.),    
  Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.),     
  yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça     
  balığı (Sprattus sprattus), Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus,    
  Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus),     
  İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):, cobia (Rachycentron     
  canadum) ve kılıç balıkları (Xiphias gladius)     
  (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç)    
0303.51.00.00.00  - - Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası    
        Clupea pallasii) - 20
0303.53 - - Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus,    
  Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.),    
  palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus):    
0303.53.10.00.00 - - - Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) - 20
0303.53.30.00.00 - - - Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.) - 20
0303.53.90.00.00 - - - Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) - 20
0303.54  - - Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya    
       uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus):    
0303.54.10.00.00  - - - Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus) - 20
0303.54.90.00.00  - - -  Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) - 20
0303.55 - - İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):    
0303.55.10.00.00 - - - Atlantik istavriti (Trachurus trachurus) - 20
0303.55.30.00.00 - - - Şili istavriti (Trachurus murphyi) - 20
0303.55.90.00.00 - - - Diğerleri - 20
0303.56.00.00.00 - - Cobia (Rachycentron canadum) - 20
0303.57.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius)                            - 20
   - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,    
  Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae ailesine ait balıklar    
  (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0303.63 - - Morina balıkları (Soğuksu morinası-Gadus morhua, Atlantik morinası-    
  Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus macrocephalus):    
0303.63.10.00.00 - - - Soğuksu morinası (Gadus morhua) - 20
0303.63.30.00.00 - - - Atlantik morinası (Gadus ogac) - 20
0303.63.90.00.00 - - - Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) - 20
0303.64.00.00.00  - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) - 20
0303.65.00.00.00  - - Kömür balığı (Pollachius virens) - 20
0303.66  - - Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.):    
   - - - Merliccius cinsi berlam balıkları:    
0303.66.11.00.00  - - - -  Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam    
             balıkları (Merluccius paradoxus) - 20
0303.66.12.00.00  - - - -  Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları)    
             (Merluccius hubbsi) - 20
0303.66.13.00.00  - - - - Güney berlam balıkları (Merluccius australis) - 20
0303.66.19.00.00  - - - - Diğerleri - 20
0303.66.90.00.00  - - - Urophycis cinsi berlam balıkları - 20
0303.67.00.00.00  - -  Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)  - 20
0303.68 - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):    
0303.68.10.00.00 - - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) - 20
0303.68.90.00.00 - - - Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius australis) - 20
0303.69  - -  Diğerleri    
0303.69.10.00.00  - - - Kutup morinası (Boreogadus türü) - 20
0303.69.30.00.00  - - - Bakalyaro (Merlangius merlangus) - 20
0303.69.50.00.00  - - - Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları - 20
0303.69.70.00.00  - - - Mavi grenadier (Macruronus novaezealandiae) - 20
0303.69.80.00.00  - - - Gelincik (Molva spp.) - 20
0303.69.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
  - Diğer balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0303.81 - - Köpek balıkları:    
0303.81.10.00.00 - - - Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) - 20
0303.81.20.00.00 - - - Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) - 20
0303.81.30.00.00 - - - Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) - 20
0303.81.90.00.00 - - - Diğerleri - 20
0303.82.00.00.00 - - Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] - 20
0303.83.00.00.00 - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar - 20
0303.84 - - Deniz levreği (Dicentrarchus spp.):    
0303.84.10.00.00 - - - Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) - 20
0303.84.90.00.00 - - - Diğerleri - 20
0303.89 - - Diğerleri :    
0303.89.10.00.00 - - - Tatlısu süs balıkları - 20
  - - - Diğerleri    
  - - - - Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0303.43 alt pozisyonunda belirtilen     
  orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) hariç]:    
0303.89.21.00.00 - - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar  - 20
0303.89.29.00.00 - - - - - Diğerleri - 20
  - - - - Kırmızı balık (Sebastes spp.):    
0303.89.31.00.00 - - - - - Sebastes marinus türünden olanlar - 20
0303.89.39.00.00 - - - - - Diğerleri - 20
0303.89.40.00.00 - - - - Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar - 20
0303.89.45.00.00 - - - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.) - 20
0303.89.50.00.00  - - - - Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olanlar - 20
0303.89.55.00.00 - - - - Çipura (Sparus aurata) - 20
0303.89.60.00.00 - - - - Çapak balıkları (Brama spp.) - 20
0303.89.65.00.00 - - - - Fener balıkları (Lophius spp.) - 20
0303.89.70.00.00 - - - - Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) - 20
0303.89.90.00.00 - - - - Diğerleri - 20
0303.90 - Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler:    
0303.90.10.00.00. - - Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus     
  sert ve yumuşak yumurta ve nefisler  - 20
0303.90.90.00.00. - - Diğerleri - 20
       
03.04 Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze,     
   soğutulmuş veya dondurulmuş):     
   - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,    
      Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,      
      Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­    
      michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı    
      (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıklarının     
     (Channa spp.) taze veya soğutulmuş filetoları:    
0304.31.00.00.00  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.) - 20
0304.32.00.00.00  - - Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)  - 20
0304.33.00.00.00  - - Nil Levreği (Lates niloticus) - 20
0304.39.00.00.00  - - Diğerleri  - 20
   - Diğer balıkların taze veya soğutulmuş filetoları:    
0304.41.00.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus    
        gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,    
        Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
         rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları     
         (Hucho hucho)   - 20
0304.42  - - Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,    
       Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus     
       apache ve Oncorhynchus chrysogaster):    
0304.42.10.00.00  - - - Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla    
              olanlar - 20
0304.42.50.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden    
              olanlar - 20
0304.42.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0304.43.00.00.00  - - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,     
      Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)  - 20
0304.44  - - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,    
       Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae     
       familyasına ait balıklar:    
0304.44.10.00.00  - - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-    
         Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve    
         Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) - 20
0304.44.30.00.00  - - - Kömür balığı (Pollachius virens) - 20
0304.44.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0304.45.00.00.00  - - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) - 20
0304.46.00.00.00  - - - Diş balıkları (Dissostichus spp.) - 20
0304.49  - - Diğerleri:     
0304.49.10.00.00  - - - Tatlı su balıkları - 20
   - - - Diğerleri:    
0304.49.50.00.00  - - - - Kırmızı balık (Sebastes spp.) - 20
0304.49.90.00.00  - - - - Diğerleri - 20
   - Diğerleri (taze veya soğutulmuş):    
0304.51.00.00.00  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,    
      Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,      
      Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­    
      michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı    
      (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları     
     (Channa spp.) - 20
0304.52.00.00.00  - - Alabalıkgiller - 20
0304.53.00.00.00  - - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,    
       Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae     
       familyasına ait balıklar - 20
0304.54.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) - 20
0304.55.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.) - 20
   - - Diğerleri:     
0304.59.10.00.00  - - - Tatlı su balıkları - 20
   - - - Diğerleri:    
0304.59.50.00.00  - - - - Ringa balığı flapları - 20
0304.59.90.00.00  - - - - Diğerleri - 20
   - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,    
      Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,      
      Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­    
      michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı    
      (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıklarının     
     (Channa spp.) dondurulmuş filetoları:    
0304.61.00.00.00  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.) - 20
0304.62.00.00.00  - - Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)  - 20
0304.63.00.00.00  - - Nil Levreği (Lates niloticus) - 20
0304.69.00.00.00  - - Diğerleri  - 20
   - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,    
       Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae     
       familyasına ait balıkların dondurulmuş filetoları:    
0304.71  - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-    
         Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus):    
0304.71.10.00.00  - - - Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) - 20
0304.71.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0304.72.00.00.00  - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) - 20
0304.73.00.00.00  - - Kömür balığı (Pollachius virens) - 20
0304.74  - - Berlam balıkları (Merluccius spp.,Urophycis spp.):    
   - - - Merluccius cinsi berlam balıkları:    
0304.74.11.00.00  - - - - Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis)  ve derinsu berlam     
             balıkları ( Merluccius paradoxus) - 20
0304.74.15.00.00  - - - - Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluc-    
            cuis hubbsi) - 20
0304.74.19.00.00  - - - - Diğerleri - 20
0304.74.90.00.00  - - - Urophycis cinsi berlamlar - 20
0304.75.00.00.00  - - Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) - 20
0304.79  - - Diğerleri    
0304.79.10.00.00  - - - Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) - 20
0304.79.30.00.00  - - - Mezgit balıkları (Merlangius merlangus) - 20
0304.79.50.00.00  - - - Mavi Grenadier (Macruronus novaezelandiae)  - 20
0304.79.80.00.00  - - - Gelincik Balığı - 20
0304.79.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
   - Diğer balıkların dondurulmuş filetoları:    
0304.81.00.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus    
        gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,    
        Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
         rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları     
         (Hucho hucho)   - 20
0304.82  - - Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,    
       Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus     
       apache ve Oncorhynchus chrysogaster):    
0304.82.10.00.00  - - - Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla    
              olanlar - 20
0304.82.50.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden    
              olanlar - 20
0304.82.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0304.83  - - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,     
      Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae):     
0304.83.10.00.00  - - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) - 20
0304.83.30.00.00  - - - Dere pisisi (Platichtysflesus)  - 20
0304.83.50.00.00  - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) - 20
0304.83.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0304.84.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) - 20
0304.85.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.) - 20
0304.86.00.00.00  - - Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) - 20
0304.87.00.00.00  - - Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar      
       (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), karaciğerleri, yumurtaları ve    
        nefisleri hariç - 20
0304.89  - - Diğerleri:     
0304.89.10.00.00  - - -Tatlısu balıkları - 20
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kırmızı balıklar (Sebastes spp.):    
0304.89.21.00.00  - - - - - Sebastes marinus türünden olanlar - 20
0304.89.29.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
0304.89.30.00.00  - - - - Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0304.87 alt pozisyonunda    
            belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus) (Katsuwonus)    
            pelamis] hariç - 20
   - - - -  Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus, Avustralya     
           uskumrusu - Scomber Australasicus, Kolyoz -Scomber    
          Japonicus), Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar:    
0304.89.41.00.00  - - - - - Avustralya uskumrusu - Scomber Australasicus  - 20
0304.89.49.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
   - - - - Köpek balıkları:    
0304.89.51.00.00  - - - - - Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı    
         (Scyliorhinus spp.)                                      - 20
0304.89.55.00.00  - - - - - Dik burunlular (Lamna nasus)  - 20
0304.89.59.00.00  - - - - - Diğer köpek balıkları - 20
0304.89.60.00.00  - - - - Fener balıkları (Lophius spp.)  - 20
0304.89.90.00.00  - - - - Diğerleri - 20
   - Diğerleri (Dondurulmuş):    
0304.91.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) - 20
0304.92.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.) - 20
0304.93  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,    
      Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,      
      Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­    
      michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı    
      (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları     
     (Channa spp.):    
0304.93.10.00.00  - - - Surimi - 20
0304.93.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0304.94  - - Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma):    
0304.94.10.00.00  - - - Surimi - 20
0304.94.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0304.95  - - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,    
       Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae     
       familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları     
       (Theragra chalcogramma) hariç:    
0304.95.10.00.00  - - - Surimi - 20
   - - - Diğerleri    
   - - - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-    
         Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve    
         Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar):    
0304.95.21.00.00  - - - - - Pasifik morinası -Gadus macrocephalus - 20
0304.95.25.00.00  - - - - - Soğuksu morinası -Gadus morhua - 20
0304.95.29.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
0304.95.30.00.00  - - - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) - 20
0304.95.40.00.00  - - - - Kömür balıkları (Pollachius virens)  - 20
0304.95.50.00.00  - - - - Merluccius cinsi berlam balıkları - 20
0304.95.60.00.00  - - - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) - 20
0304.95.90.00.00  - - - - Diğerleri - 20
0304.99  - - Diğerleri:    
0304.99.10.00.00  - - - Surimi - 20
   - - - Diğerleri:    
0304.99.21.00.00  - - - - Tatlısu balıklarına ait olanlar - 20
   - - - - Diğerleri:    
0304.99.23.00.00  - - - - - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik ringası -    
            Clupea pallasaii) na ait olanlar      - 20
0304.99.29.00.00  - - - - - Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar - 20
0304.99.55.00.00  - - - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus) lere ait olanlar - 20
0304.99.61.00.00  - - - - - Çapak balıkları (Brama spp.) na ait olanlar - 20
0304.99.65.00.00  - - - - - Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar - 20
0304.99.99.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
       
03.05 Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş);     
  tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş     
  olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba    
  unları ve pelletleri:     
0305.10.00.00.00  - İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri - 25
0305.20.00.00.00  - Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (kurutulmuş,     
     tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)                                                      - 25
0305.30  - Balık filetoları (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş,    
     fakat tütsülenmemiş):    
0305.31.00.00.00  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,    
      Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,      
      Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­    
      michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı    
      (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları     
     (Channa spp.) - 25
0305.32  - - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,    
       Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae     
       familyasına ait balıklar:    
   - - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-    
         Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve    
         Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar):    
0305.32.11.00.00  - - - - Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) - 25
0305.32.19.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0305.32.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0305.39  - - Diğerleri:    
0305.39.10.00.00  - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus    
        gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,    
        Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
         rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları     
         (Hucho hucho) (tuzlanmış veya salamura edilmiş)    - 25
0305.39.50.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)    
        (tuzlanmış veya salamura edilmiş)                                                     - 25
   - - - Diğerleri:    
0305.39.90.10.00  - - - - Ringa balığı ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-    
          Clupea pallasii ) - 25
0305.39.90.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - Tütsülenmiş balıklar (filetolar dahil)(yenilebilir balık sakatatları hariç):    
0305.41.00.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus    
       gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,    
       Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
       rhodurus),Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları     
       (Hucho hucho)  - 25
0305.42.00.00.00  - - Ringa balıkları ( Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik     
       ringası -Clupea pallasii)                                                          - 25
0305.43.00.00.00  - - Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,    
       Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus     
       apache ve Oncorhynchus chrysogaster) - 25
0305.44  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,    
      Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,      
      Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­    
      michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı    
      (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları     
     (Channa spp.):    
0305.44.10.00.00  - - - Yılan Balığı (Anguilla spp.) - 25
0305.44.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0305.49  - - Diğerleri:    
0305.49.10.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) - 25
0305.49.20.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) - 25
0305.49.30.00.00  - - - Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus,Avustralya     
          uskumrusu - Scomber Australasicus,Kolyoz - Scomber japonicus)                 - 25
0305.49.80.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Kurutulmuş balıklar (yenilebilir balık sakatatları hariç)     
     (tuzlanmış olsun olmasın, fakat  tütsülenmemiş):    
0305.51  - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik     
       morinası -Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus):    
0305.51.10.00.00  - - - Tuzlanmamış                                      - 25
0305.51.90.00.00  - - - Tuzlanmış  - 25
0305.59  - - Diğerleri:    
0305.59.10.00.00  - - - Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) - 25
0305.59.30.00.00  - - - Ringa balıkları ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası -    
          Clupea pallasii)           - 25
0305.59.50.00.00  - - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.) - 25
0305.59.70.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları  (Hippoglossus hippoglossus)                                  - 25
0305.59.80.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Tuzlanmış balıklar ve salamura edilmiş balıklar    
     (kurutulmamış ve tütsülenmemiş) (yenilebilir balık sakatatları hariç) :    
0305.61.00.00.00  - - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik     
        ringası - Clupea pallasii)                                                            - 25
0305.62.00.00.00  - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik     
       morinası -Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus)                        - 25
0305.63.00.00.00  - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.) - 25
0305.64.00.00.00  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,    
      Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,      
      Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­    
      michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı    
      (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları     
     (Channa spp.) - 25
0305.69  - - Diğerleri:    
0305.69.10.00.00  - - - Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar - 25
0305.69.30.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) - 25
0305.69.50.00.00  - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,    
          Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus    
          kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik    
          somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)  - 25
0305.69.80.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Balık yüzgeçleri, başları, kuyrukları, mideleri ve     
     diğer yenilebilir balık sakatatları:     
0305.71  - - Köpek balığı yüzgeçleri:    
0305.71.10.00.00  - - - Tütsülenmiş - 25
0305.71.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0305.72.00.00.00  - - Balık başları, kuyrukları, mideleri  - 25
0305.79.00.00.00  - - Diğerleri - 25
03.06 Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze,    
  soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura    
  edilmiş); tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın)     
  (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın);    
  kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş,     
  soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmışveya salamura edilmiş     
  olsun olmasın); kabuklu hayvanlarıninsanların yemesine elverişli     
  unları, kaba unları ve pelletleri:    
   - Dondurulmuş olanlar:    
0306.11  - - Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus     
        spp., Jasus spp.) :    
0306.11.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.11.10.00.00  - - - - İstakoz kuyrukları - 25
0306.11.90.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0306.12  - - İstakozlar (Homarus spp.):    
0306.12.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.12.10.00.00  - - - - Bütün - 25
0306.12.90.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0306.14  - - Yengeçler:    
0306.14.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.14.10.00.00  - - - - Kral yengeci (Paralithodes camchaticus),Tabak yengeci (Chionoe -    
          cetes spp.) ve Mavi yengeç (Callinectes sopidus) türleri yengeçler - 25
0306.14.30.00.00  - - - - Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler - 25
0306.14.90.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0306.15  - - Norveç istakozu (Nephrops norvegicus):     
0306.15.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0306.15.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0306.16  - - Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon):    
0306.16.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.16.91.00.00  - - - - Crangon crangon familyasından olanlar - 25
0306.16.99.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0306.17  - - Diğer karidesler:    
0306.17.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.17.91.00.00  - - - - Pembe derinsu karidesi - 25
0306.17.92.00.00  - - - - Penaeus familyasından karidesler - 25
0306.17.93.00.00  - - - - Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından     
           olanlar hariç) - 25
0306.17.94.00.00  - - - - Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından     
           olanlar hariç) - 25
0306.17.99.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0306.19  - - Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli     
       unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):    
0306.19.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.19.10.00.00  - - - - Tatlısu istakozu (kerevit) - 25
0306.19.90.00.00  - - - - Diğerleri - 25
   - Dondurulmamış olanlar:    
0306.21  - - Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus     
        spp., Jasus spp.)    
0306.21.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0306.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0306.22  - - İstakozlar (Homarus spp.):    
0306.22.10.00.00  - - - Canlı - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.22.30.00.00  - - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - - Diğerleri:    
0306.22.91.00.00  - - - - - Bütün - 25
0306.22.99.00.00  - - - - - Diğerleri - 25
0306.24  - - Yengeçler:    
0306.24.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.24.30.00.00  - - - - Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler                          - 25
0306.24.80.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0306.25  - - Norveç istakozu (Nephrops norvegicus):     
0306.25.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0306.25.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0306.26  - - Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon):    
0306.26.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Crangon familyasından:    
0306.26.31.00.00  - - - - - Taze,soğutulmuş veya su buharında pişirilmiş                     - 25
0306.26.39.00.00  - - - - - Diğerleri - 25
0306.26.90.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0306.27  - - Diğer karidesler:    
0306.27.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.27.91.00.00  - - - - Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından     
           olanlar hariç) - 25
0306.27.95.00.00  - - - - Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından     
           olanlar hariç) - 25
0306.27.99.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0306.29  - - Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli     
       unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):    
0306.29.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.29.10.00.00  - - - - Tatlısu istokozu (kerevit) - 25
0306.29.90.00.00  - - - - Diğerleri - 25
       
03.07 Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş,     
  dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş);     
  tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme    
  sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların     
  insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri :    
   - İstiridyeler:    
0307.11  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:    
0307.11.10.00.00  - - - Tanesi 40 gr. (kabuk dahil) dan fazla olmayan canlı yassı istiridyeler   - 25
0307.11.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0307.19  - - Diğerleri:    
0307.19.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0307.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe     
      taraklar dahil):    
0307.21.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş                                 - 25
0307.29  - - Diğerleri:    
0307.29.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0307.29.10.00.00  - - - - Tarak (Pecten maximus) (dondurulmuş) - 25
0307.29.90.00.00  - - - - Diğerleri - 25
   - Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.):    
0307.31  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:    
0307.31.10.00.00  - - - Mytilus cinsi - 25
0307.31.90.00.00  - - - Perna cinsi - 25
0307.39  - - Diğerleri:    
0307.39.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0307.39.10.00.00  - - - - Mytilus cinsi - 25
0307.39.90.00.00  - - - - Perna cinsi - 25
   - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep     
     balığı-Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) ve     
     kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp.,bülbüliye     
     kalamarya -Loligo spp.,Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.):    
0307.41  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:    
0307.41.10.00.00  - - - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı-    
          Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) - 25
   - - - Kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp.,bülbüliye ka-    
          Iamarya -Loligo spp.,Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.):    
0307.41.91.00.00  - - - - Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.),Avrupa kalamarı (Ommastrephes    
            sagittatus) - 25
0307.41.99.00.00  - - - -  Diğerleri - 25
0307.49  - - Diğerleri:    
0307.49.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Dondurulmuş:    
   - - - - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep ba -    
            lığı -Rossia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.):    
   - - - - - Derinsu sübyesi -Sepiola spp.(Sepiola rondoleti cinsi derinsu    
              sübyesi hariç) :    
0307.49.09.00.00  - - - - - - Küçük mürekkep balıkları - 25
0307.49.11.00.00  - - - - - - Diğerleri - 25
0307.49.18.00.00  - - - - - Diğerleri                                                               - 25
   - - - - Kalamarlar (Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp.,bülbüliye ka -    
            Iamarya -Loligo spp.,Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.):    
   - - - - - Bülbüliye kalamaryalar (Loligo spp.):    
0307.49.31.00.00  - - - - - - Loligo vulgaris                              - 25
0307.49.33.00.00  - - - - - - Loligo pealei                               - 25
0307.49.35.00.00  - - - - - - Loligo patagonica - 25
0307.49.38.00.00  - - - - - - Diğerleri                                                             - 25
0307.49.51.00.00  - - - - - Avrupa kalamarı (Ommastrephes sagittatus)                               - 25
0307.49.59.00.00  - - - - - Diğerleri                                                               - 25
   - - - Diğerleri:    
0307.49.71.00.00  - - - - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis, küçük mürekkep     
            balığı -Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) - 25
   - - - - Kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp., bülbüliye ka-    
            lamarya -Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):    
0307.49.91.00.00  - - - - - Bülbüliye kalamarya (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus) - 25
0307.49.99.00.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - Ahtapotlar (Octopus spp.):    
0307.51.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş                                              - 25
0307.59  - - Diğerleri:    
0307.59.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Diğerleri:    
0307.59.10.00.00  - - - - Dondurulmuş - 25
0307.59.90.00.00  - - - - Diğerleri                                                          - 25
0307.60  - Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç)    
0307.60.10.00.00  - - Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya    
         öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0307.60.90.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,     
  Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae,     
  Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae familyasına    
  ait yumuşakçalar    
0307.71.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş - 25
0307.79  - - Diğerleri:    
0307.79.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya    
         öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0307.79.30.00.00  - - - Tarak cinsinden kabuklu hayvanlar ve Veneridae familyasından    
            diğer cinsler                                                                        - 25
0307.79.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Deniz Kulağı (Haliotis spp.):     
0307.81.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş - 25
0307.89  - - Diğerleri:    
0307.89.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya    
         öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0307.89.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Diğerleri (insanların yemesine elverişli unlar, kaba unlar     
     ve pelletler dahil):    
0307.91.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş - 25
0307.99  - - Diğerleri:    
0307.99.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya    
         öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
   - - - Dondurulmuş:    
0307.99.11.00.00  - - - - Akdeniz kalamarları (İllex spp.) - 25
0307.99.17.00.00  - - - - Diğerleri - 50
0307.99.80.00.00  - - - Diğerleri  - 25
       
03.08 Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan     
  omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş,    
  kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve     
  yumuşakçaların dışında kalan  suda yaşayan omurgasız hayvanların      
  tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde     
  pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan omurgasız hayvanların     
  (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) insanların yemesine elverişli     
  unları, kaba unları ve pelletleri :     
   - Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea):     
0308.11  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:    
0308.11.00.10.00  - - - Canlı - 30
0308.11.00.90.00  - - - Taze veya soğutulmuş - 50
0308.19  - - Diğerleri:    
0308.19.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0308.19.30.00.00  - - - Dondurulmuş - 25
0308.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Deniz Kestanesi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus,    
      Loxechinus albus, Echichinus esculentus):      
0308.21  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:    
0308.21.00.10.00  - - - Canlı - 30
0308.21.00.90.00  - - - Taze veya soğutulmuş - 50
0308.29  - - Diğerleri:    
0308.29.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0308.29.30.00.00  - - - Dondurulmuş - 25
0308.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0308.30  - Deniz anası (Rhopilema spp.):     
   - - Canlı, taze veya soğutulmuş:    
0308.30.10.10.00  - - - Canlı - 30
0308.30.10.90.00  - - - Taze veya soğutulmuş - 50
0308.30.30.00.00  - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0308.30.50.00.00  - - Dondurulmuş - 25
0308.30.90.00.00  - - Diğerleri - 25
0308.90  - Diğerleri:    
   - - Canlı, taze veya soğutulmuş:    
0308.90.10.10.00  - - - Canlı - 30
0308.90.10.90.00  - - - Taze veya soğutulmuş - 50
0308.90.30.00.00  - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş     
         olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış - 25
0308.90.50.00.00  - - Dondurulmuş - 25
0308.90.90.00.00  - - Diğerleri - 70