POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
02.01 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş):    
0201.10.00.00.00 -  Karkas ve yarım karkas - 250
0201.20 -  Diğer kemikli parçalar:    
0201.20.20.00.00 - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) - 250
0201.20.30.00.00 - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) - 250
0201.20.50.00.00 - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) - 250
0201.20.90.00.00 - - Diğerleri - 250
0201.30.00.00.00 -  Kemiksiz  - 250
       
02.02 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş):    
0202.10.00.00.00 -  Karkas ve yarım karkas  - 250
0202.20 -  Diğer kemikli parçalar:    
0202.20.10.00.00 - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)   - 250
0202.20.30.00.00 - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)  - 250
0202.20.50.00.00 - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)  - 250
0202.20.90.00.00 - - Diğerleri  - 250
0202.30 -  Kemiksiz:    
0202.30.10.00.00 - - Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş,    
      her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok      
      halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu     
      bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek    
      parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto     
      hariç) oluşmalıdır.] - 250
0202.30.50.00.00 - - Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri - 250
0202.30.90.00.00 - - Diğerleri  - 250
       
02.03 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):    
  - Taze veya soğutulmuş:    
0203.11 - - Karkas veya yarım karkas :    
0203.11.10.00.00 - - - Evcil domuz eti - 250
0203.11.90.00.00 - - - Diğerleri  - 250
0203.12 - -  But, kol ve bunların parçaları (kemikli):    
  - - - Evcil domuz eti:    
0203.12.11.00.00 - - - - But ve but parçaları                - 250
0203.12.19.00.00 - - - - Kol ve kol parçaları               - 250
0203.12.90.00.00 - - - Diğerleri                           - 250
0203.19 - -  Diğerleri:    
  - - - Evcil domuz eti:    
0203.19.11.00.00 - - - - Ön kısım ve bunların parçaları      - 250
0203.19.13.00.00 - - - - Bel kısmı ve bunların parçaları    - 250
0203.19.15.00.00 - - - - Karın ve karın parçaları          - 250
  - - - - Diğerleri:    
0203.19.55.00.00 - - - - - Kemiksiz                           - 250
0203.19.59.00.00 - - - - - Diğerleri                         - 250
0203.19.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
  -  Dondurulmuş:    
0203.21 - -  Karkas ve yarım karkas:    
0203.21.10.00.00 - - - Evcil domuz eti               - 250
0203.21.90.00.00 - - - Diğerleri                            - 250
0203.22 - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli):    
  - - - Evcil domuz eti:    
0203.22.11.00.00 - - - - But ve but parçaları                - 250
0203.22.19.00.00 - - - - Kol ve kol parçaları                - 250
0203.22.90.00.00 - - - Diğerleri                             - 250
0203.29 - -  Diğerleri:    
  - - - Evcil domuz eti:    
0203.29.11.00.00 - - - - Ön kısım ve bunların parçaları       - 250
0203.29.13.00.00 - - - - Bel kısmı ve bunların parçaları     - 250
0203.29.15.00.00 - - - - Karın ve karın parçaları          - 250
  - - - - Diğerleri:    
0203.29.55.00.00 - - - - - Kemiksiz - 250
0203.29.59.00.00 - - - - - Diğerleri                           - 250
0203.29.90.00.00 - - - Diğerleri                             - 250
       
02.04 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş):    
0204.10.00.00.00 - Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)  - 250
  - Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş):    
0204.21.00.00.00 - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.22  - - Diğer kemikli parçalar:    
0204.22.10.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler   - 250
0204.22.30.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.22.50.00.00 - - - But veya yarım but                   - 250
0204.22.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0204.23.00.00.00 - - Kemiksiz - 250
0204.30.00.00.00 - Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) - 250
  - Diğer koyun etleri (dondurulmuş):    
0204.41.00.00.00 - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.42 - - Kemikli diğer parçalar:    
0204.42.10.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler - 250
0204.42.30.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.42.50.00.00 - - - But veya yarım but - 250
0204.42.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0204.43 - - Kemiksiz:    
0204.43.10.00.00 - - - Kuzu eti - 250
0204.43.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0204.50 - Keçi eti:    
  - - Taze veya soğutulmuş:    
0204.50.11.00.00 - - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.50.13.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler - 250
0204.50.15.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.50.19.00.00 - - - But veya yarım but - 250
  - - - Diğerleri:    
0204.50.31.00.00 - - - - Kemikli parçalar - 250
0204.50.39.00.00 - - - - Kemiksiz parçalar - 250
  - - Dondurulmuş:    
0204.50.51.00.00 - - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.50.53.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler - 250
0204.50.55.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.50.59.00.00 - - - But veya yarım but - 250
  - - - Diğerleri:    
0204.50.71.00.00 - - - - Kemikli parçalar - 250
0204.50.79.00.00 - - - - Kemiksiz parçalar - 250
       
0205.00 At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):    
   - Taze veya soğutulmuş    
0205.00.20.00.11  - - At eti - 250
0205.00.20.00.19  - - Eşek, katır ve bardo etleri - 250
   - Dondurulmuş    
0205.00.80.00.11  - - At eti - 250
0205.00.80.00.19  - - Eşek, katır ve bardo etleri - 250
       
02.06 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların     
  yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):    
0206.10 - Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş):    
0206.10.10.00.00 - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar  - 250
  - - Diğerleri:    
0206.10.95.00.00 - - - Kalın ve ince etek - 250
0206.10.98.00.00 - - - Diğerleri - 250
  -  Sığır sakatatı (dondurulmuş):    
0206.21.00.00.00 - - Diller - 250
0206.22.00.00.00 - - Karaciğerler - 250
0206.29 - - Diğerleri:    
0206.29.10.00.00 - - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - 250
  - - - Diğerleri:    
0206.29.91.00.00 - - - - Kalın ve ince etek                - 250
0206.29.99.00.00 - - - - Diğerleri - 250
0206.30.00.00.00 -  Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş) - 250
  -  Domuz sakatatı (dondurulmuş):    
0206.41.00.00.00 - - Karaciğerler - 250
0206.49.00.00.00 - - Diğerleri - 250
0206.80 -  Diğerleri (taze veya soğutulmuş):    
0206.80.10.00.00 - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - 250
  - - Diğerleri:    
0206.80.91.00.00 - - - At,eşek,katır ve bardo sakatatı    - 250
  - - - Koyun ve keçi sakatatı    
0206.80.99.00.11 - - - - Koyun ve keçilerin karaciğerleri - 250
0206.80.99.00.12 - - - - Koyun kuyruğu - 250
0206.80.99.00.19 - - - - Koyun ve keçilerin diğer sakatatı - 250
0206.90 - Diğerleri (dondurulmuş):    
0206.90.10.00.00 - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - 250
  - - Diğerleri:    
0206.90.91.00.00 - - - At,eşek,katır ve bardo sakatatı    - 250
  - - - Koyun ve keçi sakatatı    
0206.90.99.00.11 - - - - Koyun ve keçilerin karaciğerleri - 250
0206.90.99.00.12 - - - - Koyun kuyruğu - 250
0206.90.99.00.19 - - - - Koyun ve keçilerin diğer sakatatı - 250
       
02.07  01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen     
  sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):    
   - Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü):    
0207.11 - - Parçalanmamış  (taze veya soğutulmuş):    
0207.11.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83'lük    
         denilen tavuklar - 100
0207.11.30.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat    
         boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen    
         tavuklar                                                                                - 100
0207.11.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği ,    
         karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer     
         şekilde bulunanlar - 100
0207.12                       - - Parçalanmamış (dondurulmuş):    
0207.12.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları    
         kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış    
         % 70'lik denilen tavuklar  - 100
0207.12.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları    
         kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış    
         % 65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar  - 100
0207.13 - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş):    
  - - - Parçalar:    
0207.13.10.00.00 - - - - Kemiksiz                                            - 100
  - - - - Kemikli:    
0207.13.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler                         - 100
0207.13.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         - 100
0207.13.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      - 100
0207.13.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları                            - 100
0207.13.60.00.00 - - - - - But ve but parçaları                                - 100
0207.13.70.00.00 - - - - - Diğerleri                                           - 100
  - - - Sakatat:                        
0207.13.91.00.00 - - - - Karaciğerler   - 50
0207.13.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
0207.14 - - Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :    
  - - - Parçalar:    
0207.14.10.00.00 - - - - Kemiksiz                                            - 100
  - - - - Kemikli:    
0207.14.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler                          - 100
0207.14.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         - 100
0207.14.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      - 100
0207.14.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları                            - 100
0207.14.60.00.00 - - - - - But ve but parçaları                                - 100
0207.14.70.00.00 - - - - - Diğerleri                                           - 100
  - - - Sakatat :                        
0207.14.91.00.00 - - - - Karaciğerler   - 50
0207.14.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
  -  Hindiler:    
0207.24 - - Parçalanmamış  (taze veya soğutulmuş):    
0207.24.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,    
          yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler  - 100
0207.24.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,    
         yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya    
         diğer şekilde bulunanlar  - 100
0207.25 - - Parçalanmamış  (dondurulmuş):    
0207.25.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,    
          yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler  - 100
0207.25.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,    
         yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya    
         diğer şekilde bulunanlar  - 100
0207.26 - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) :    
  - - - Parçalar:    
0207.26.10.00.00 - - - - Kemiksiz                                            - 100
  - - - - Kemikli:    
0207.26.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.26.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         - 100
0207.26.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      - 100
0207.26.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları                            - 100
  - - - - - But ve but parçaları:                                   
0207.26.60.00.00 - - - - - - Butun alt kısmı ve parçaları - 100
0207.26.70.00.00 - - - - - - Diğerleri - 100
0207.26.80.00.00 - - - - - Diğerleri                                           - 100
  - - - Sakatat :                        
0207.26.91.00.00 - - - - Karaciğerler   - 50
0207.26.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
0207.27 - - Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :    
  - - - Parçalar:    
0207.27.10.00.00 - - - - Kemiksiz                                            - 100
  - - - - Kemikli:    
0207.27.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler                      - 100
0207.27.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         - 100
0207.27.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      - 100
0207.27.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları                            - 100
  - - - - - But ve but parçaları:                                   
0207.27.60.00.00 - - - - - - Butun alt kısmı ve parçaları - 100
0207.27.70.00.00 - - - - - -  Diğerleri - 100
0207.27.80.00.00 - - - - - Diğerleri                                           - 100
  - - - Sakatat :                        
0207.27.91.00.00 - - - - Karaciğerler   - 50
0207.27.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
  - Ördekler :    
0207.41 - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):    
0207.41.20.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada     
           bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85'lik     
           denilen ördekler - 100
0207.41.30.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun    
           yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen ördekler - 100
0207.41.80.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek,    
            karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer     
            şekilde bulunanlar                                                                           - 100
0207.42 - - Parçalanmamış (dondurulmuş):    
0207.42.30.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu,    
           karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler - 100
0207.42.80.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu,    
           karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler     
           ve diğer şekilde bulunanlar                                                                           - 100
0207.43.00.00.00 - - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) - 50
0207.44 - - Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):    
  - - - Parçalar:    
0207.44.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
  - - - - Kemikli:    
0207.44.21.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler: - 100
0207.44.31.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.44.41.00.00 - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.44.51.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları  - 100
0207.44.61.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.44.71.00.00 - - - - - "palto" denilen kısımlar - 100
0207.44.81.00.00 - - - - - Diğerleri  - 100
  - - - Sakatat:    
0207.44.91.00.00 - - - - Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)  - 50
0207.44.99.00.00 - - - - Diğerleri  - 100
0207.45 - - Diğerleri ( dondurulmuş):    
  - - - Parçalar:    
0207.45.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
  - - - - Kemikli:    
0207.45.21.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.45.31.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.45.41.00.00 - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.45.51.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.45.61.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.45.71.00.00 - - - - - Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları  - 100
0207.45.81.00.00 - - - - - Diğerleri  - 100
  - - - Sakatat :    
  - - - - Karaciğerler:    
0207.45.93.00.00 - - - - - Yağlı karaciğerler - 50
0207.45.95.00.00 - - - - - Diğerleri - 50
0207.45.99.00.00 - - - - Diğerleri  - 100
  -  Kazlar :    
0207.51  - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):    
0207.51.10.00.00  - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları     
  kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar - 100
0207.51.90.00.00  - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı    
  alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar - 100
0207.52  - -  Parçalanmamış (dondurulmuş)    
0207.52.10.00.00  - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları     
  kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar - 100
0207.52.90.00.00  - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı    
  alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar - 100
0207.53.00.00.00  - - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş): - 50
0207.54  - - Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):    
   - - - Parçalar:    
0207.54.10.00.00  - - - - Kemiksiz - 100
   - - - - Kemikli    
0207.54.21.00.00  - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.54.31.00.00  - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.54.41.00.00  - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.54.51.00.00  - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.54.61.00.00  - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.54.71.00.00  - - - - - Palto denilen kısımlar - 100
0207.54.81.00.00  - - - - - Diğerleri - 100
  - - - Sakatat :    
0207.54.91.00.00 - - - - Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)  - 50
0207.54.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
0207.55 - - Diğerleri ( dondurulmuş):    
  - - - Parçalar:    
0207.55.10.00.00  - - - - Kemiksiz - 100
   - - - - Kemikli    
0207.55.21.00.00  - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.55.31.00.00  - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.55.41.00.00  - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.55.51.00.00  - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.55.61.00.00  - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.55.71.00.00  - - - - - Palto denilen kısımlar - 100
0207.55.81.00.00  - - - - - Diğerleri - 100
  - - - Sakatat :    
  - - - - Karaciğerler:    
0207.55.93.00.00 - - - - - Yağlı karaciğerler - 50
0207.55.95.00.00 - - - - - Diğerleri - 50
0207.55.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
  - Beç tavuklarına ait olanlar:    
0207.60.05.00.00 - - Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş): - 100
  - - Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):    
  - - - Parçalar:    
0207.60.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
   - - - - Kemikli :    
0207.60.21.00.00  - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.60.31.00.00  - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.60.41.00.00  - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.60.51.00.00  - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.60.61.00.00  - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.60.81.00.00  - - - - - Diğerleri - 100
  - - - Sakatat :    
0207.60.91.00.00 - - - - Karaciğerler - 100
0207.60.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
     
02.08 Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya     
  dondurulmuş):    
0208.10  - Tavşanlar veya yabani tavşanlara ait olanlar:    
0208.10.10.00.00  - - Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı - 200
0208.10.90.00.00  - - Diğerleri - 200
0208.30.00.00.00  - Maymunlara (primatlara) ait olanlar - 200
0208.40  - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea     
      takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz ineklerine    
     (dugonlara)  (Sirenia takımından memeliler) ait olanlar; fok,     
  deniz aslanı, deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) na     
  ait olanlar :    
0208.40.10.00.00  - - Balina eti  - 200
0208.40.20.00.00  - - Fok  eti - 200
0208.40.80.00.00  - - Diğerleri - 200
0208.50.00.00.00  - Sürüngenlere ait olanlar (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) - 200
0208.60.00.00.00 - Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar - 200
0208.90  - Diğerleri:    
0208.90.10.00.00  - - Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı - 200
0208.90.30.00.00  - - Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç) - 200
0208.90.60.00.00  - - Ren geyiği eti - 200
0208.90.70.00.00  - - Kurbağa bacağı - 200
0208.90.98.00.00  - - Diğerleri - 200
       
0209.00 Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının    
  yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze,     
  soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş,     
  kurutulmuş veya tütsülenmiş):    
0209.10 - Domuzlara ait olanlar    
   - - Domuzun deri altı yağı (lard):    
0209.10.11.00.00 - - - Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş  - 50
0209.10.19.00.00 - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş  - 50
0209.10.90.00.00 - - Domuz yağı (0209.10.11.00 veya 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç) - 50
0209.90.00.00.00 - Diğerleri  - 50
       
02.10 Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş     
  veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları:    
  - Domuz etleri:    
0210.11 - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli):    
  - - - Evcil domuz etleri:    
  - - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş:    
0210.11.11.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 127
0210.11.19.00.00 - - - - - Kol ve kol parçaları - 127
  - - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş:    
0210.11.31.00.00 - - - - - But ve but parçaları  - 127
0210.11.39.00.00 - - - - - Kol ve kol parçaları - 127
0210.11.90.00.00 - - - Diğerleri  - 127
0210.12 - - Karın ve karın parçaları:    
  - - - Evcil domuzlara ait olanlar:    
0210.12.11.00.00 - - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş - 127
0210.12.19.00.00 - - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş  - 127
0210.12.90.00.00 - - - Diğerleri - 127
0210.19 - - Diğerleri:    
  - - - Evcil domuzlara ait olanlar:    
  - - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş:    
0210.19.10.00.00 - - - - - Yarım karkas veya dörtte üç ön parça     - 127
0210.19.20.00.00 - - - - - Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar   - 127
0210.19.30.00.00 - - - - - Ön parçalar ve ön parçaların kısımları - 127
0210.19.40.00.00 - - - - - Bel kısmı ve parçaları             - 127
0210.19.50.00.00 - - - - - Diğerleri - 127
  - - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş:    
0210.19.60.00.00 - - - - - Ön kısmı ve parçaları                 - 127
0210.19.70.00.00 - - - - - Bel kısmı ve parçaları          - 127
  - - - - - Diğerleri:    
0210.19.81.00.00 - - - - - - Kemiksiz - 127
0210.19.89.00.00 - - - - - - Diğerleri                                 - 127
0210.19.90.00.00 - - - Diğerleri                                     - 127
0210.20 - Sığır etleri:    
0210.20.10.00.00 - - Kemikli - 127
0210.20.90.00.00 - - Kemiksiz - 127
  - Diğerleri (et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları dahil):    
0210.91.00.00.00  - - Maymunlara (primatlara) ait olanlar - 127
0210.92  - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea     
      takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri      
      (Sirenia takımından memeliler) ; fok, deniz aslanı ve deniz aygırları     
  (Pinnipedia alt takımından memeliler) na ait olanlar:    
0210.92.10.00.00  - - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea     
      takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri      
      (Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar - 127
   - - -  Diğerleri    
0210.92.91.00.00  - - - - Etler - 127
0210.92.92.00.00  - - - - Sakatat - 127
0210.92.99.00.00 - - - -  Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri - 127
0210.93.00.00.00   - - Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)    
        ait olanlar  - 127
0210.99  - - Diğerleri    
  - - - Etler:    
0210.99.10.00.00 - - - - At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş)    - 127
  - - - - Koyun ve keçi etleri:    
0210.99.21.00.00 - - - - - Kemikli                                                - 127
0210.99.29.00.00 - - - - - Kemiksiz                                            - 127
0210.99.31.00.00 - - - - Ren geyiği eti - 127
0210.99.39.00.00 - - - - Diğerleri                                        - 127
  - - - Sakatat:    
  - - - - Evcil domuzlara ait olanlar:    
0210.99.41.00.00 - - - - - Karaciğerler  - 127
0210.99.49.00.00 - - - - - Diğerleri - 127
  - - - - Sığırlara ait olanlar:    
0210.99.51.00.00 - - - - - Kalın ve ince etek - 127
0210.99.59.00.00 - - - - - Diğerleri - 127
  - - - - Diğerleri:    
  - - - - - Kümes hayvanlarının karaciğerleri:    
  - - - - - - Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri (tuzlanmış veya  salamura edilmiş):    
0210.99.71.10.00 - - - - - - - Kaz karaciğeri  - 50
0210.99.71.20.00 - - - - - - - Ördek karaciğeri  - 127
0210.99.79.00.00 - - - - - - Diğerleri  - 127
0210.99.85.00.00 - - - - - Diğerleri  - 127
0210.99.90.00.00 - - - Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları - 127