ÖLÇÜ BİRİMLERİ
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimleri ile bu ölçü birimlerinin
 kısaltılmasına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
GT               : Gross ton
c/k               : Karat (1 metrik karat=2*10-4 kg)
ce/el               : Hücre adedi
ct/l               : Ton başına taşıma kapasitesi(1)
g               : Gram
gi F/S               : Gram olarak fissile izotop 
kg H2O2               : Kilogram olarak Hidrojen peroksit
kg K2O               : Kilogram olarak Potasyum oksit 
kg KOH               : Kilogram olarak Potasyum hidroksit (kostik potas) 
kg met.am.               : Kilogram olarak Metil aminler 
kg N               : Kilogram olarak Azot
Kg NaOH               : Kilogram olarak Sodyum hidroksit (kostik soda)
kg/net eda               : Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık
kg P2O5               : Kilogram olarak Difosfor pentaoksit 
kg %90 sdt               : Kilogram olarak % 90 kuru ürün
kg U               : Kilogram olarak Uranyum
1000 kWh               : 1000 kilovat saat
l                : Litre
Kg C5H14CINO               : Kilogram olarak Kolin klorür
1000 l               : 1000 Litre
l alc. %100               : Litre olarak saf alkol (%100) 
m               : Metre
m2               : Metre kare
m3               : Metre küp
1000 m3               : 1000 Metre küp
p/a               : Çift
p/st               : Adet
100 p/st               : 100 Adet
1000 p/st               : 1000 Adet
TJ               : Terajul (Brüt kalori değeri)
(1) "Ton başına taşıma kapasitesi (ct/l)"nden, ton olarak bir geminin taşıma kapasitesi anlaşılır. Bu ağırlığa
gemilerin yakıt, techizat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayan kısımları ile personel, yolcu ve bunların bagajlarının 
ağırlığı dahil değildir.