KISALTMALAR
Kbit : 1024 bit
Mbit : 1048576 bit
kg/br : Kilogram (brüt)
kg/net : Kilogram (net)
kg/net mas : Kilogram olarak net kuru ürün
: Avro 
INNM : Uluslararası tescil edilmemiş modifiye isim
RON : Araştırma Oktan Numarası
INN : Uluslararası tescil edilmemiş isim
ISO : Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı 
kg/net eda : Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık
MAX : Maksimum
MIN : Minimum
ml/g : Gram başına mililitre