EK:1
Kod Numaralarını Gösterir Bileşim Tablosu
    Nişasta/Glikoz (% Ağırlık olarak) (2)
Süt yağı Süt proteini     >= 0  <5         >= 5  <25       >= 25   <50     >= 50  <75   >=75
(% Ağırlık  (% Ağırlık  Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz (% Ağırlık olarak) (3)
olarak) olarak) >=0 >= 5 >= 30 >= 50 >= 70 >=0 >= 5 >= 30 >= 50 >= 70 >=0 >= 5 >= 30 >= 50 >=0 >= 5 >= 30 >=0 >= 5
  (1) <5 <30 <50 < 70   <5 <30 <50 < 70   <5 <30 <50   <5 <30   <5  
>= 0 <1,5 >=0 <2,5 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7017 7758 7759
  >=2,5 <6 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7035 7036 7037 7768 7769
  >= 6 <18 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7055 7056 7057 7778 7779
  >=18 <30 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7075 7076 7077 7788 7789
  >=30 <60 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 XXX 7090 7091 7092 XXX 7095 7096 XXX XXX XXX
  >=60 7800 7801 7802 XXX XXX 7805 7806 7807 XXX XXX 7810 7811 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
>=1,5 <3 >=0 <2,5 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7115 7116 7117 7798 7799
  >=2,5 <6 7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7135 7136 7137 7808 7809
  >= 6 <18 7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7155 7156 7157 7818 7819
  >=18 <30 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7175 7176 7177 7828 7829
  >=30 <60 7180 7181 7182 7183 XXX 7185 7186 7187 7188 XXX 7190 7191 7192 XXX 7195 7196 XXX XXX XXX
  >=60 7820 7821 7822 XXX XXX 7825 7826 7827 XXX XXX 7830 7831 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
>=3 <6 >=0 <2,5 7840 7841 7842 7843 7844 7845 7846 7847 7848 7849 7850 7851 7852 7853 7855 7856 7857 7858 7859
  >=2,5 <12 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7215 7216 7217 7220 7221
  >=12 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7275 7276 XXX 7838 XXX
>=6 <9 >=0 <4 7860 7861 7862 7863 7864 7865 7866 7867 7868 7869 7870 7871 7872 7873 7875 7876 7877 7878 7879
  >=4 <15 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7315 7316 7317 7320 7321
  >=15 7360 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7371 7372 7373 7375 7376 XXX 7378 XXX
>= 9 <12 >=0 <6 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 7912 7913 7915 7916 7917 7918 7919
  >=6 <18 7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7415 7416 7417 7420 7421
  >=18 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 XXX 7470 7471 7472 XXX 7475 7476 XXX XXX XXX
>=12 <18 >=0 <6 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 7951 7952 7953 7955 7956 7957 7958 7959
  >=6 <18 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7515 7516 7517 7520 7521
  >=18 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 XXX 7570 7571 7572 XXX 7575 7576 XXX XXX XXX
>=18 <26 >=0 <6 7960 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 7973 7975 7976 7977 7978 7979
  >=6 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7615 7616 XXX 7620 XXX
>= 26 <40 >=0 <6 7980 7981 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 XXX 7990 7991 7992 XXX 7995 7996 XXX XXX XXX
  >=6 7700 7701 7702 7703 XXX 7705 7706 7707 7708 XXX 7710 7711 7712 XXX 7715 7716 XXX XXX XXX
>=40 <55   7720 7721 7722 7723 XXX 7725 7726 7727 7728 XXX 7730 7731 7732 XXX 7735 7736 XXX XXX XXX
>=55 <70   7740 7741 7742 XXX XXX 7745 7746 7747 XXX XXX 7750 7751 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
>=70 <85    7760 7761 7762 XXX XXX 7765 7766 XXX XXX XXX 7770 7771 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
>=85   7780 7781 XXX XXX XXX 7785 7786 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
(1) Süt Proteini
Ürünler başkaca laktik orijinli içeriğe sahip olmadıkça ürünlerin bir kısmını oluşturan kazein ve/veya kazeinatlar süt proteini olarak değerlendirilmez.
İçeriğinde ağırlıkça %1’den az süt yağı ve %1’den az laktoz bulunan ürünlerde bu girdiler başkaca laktik orijinli içerik olarak değerlendirilmez.
Gümrük işlemleri tamamlandığında ilgili kişi, duruma göre, “tek süt içeriği : kazein/kazeinat” bilgisini girmelidir.
(2) Nişasta/Glikoz
Nişastadaki ürünlerin içeriği, nişastanın parçalanma ürünleri (örneğin glikozun bütün polimerleri ve glikoz), glikoz olarak belirlenir 
ve nişasta olarak ifade edilir. ( %100 saflıkta kuru madde bazında, glikozun nişastaya dönüşüm faktörü: 0,9)
Fakat hangi formda olursa olsun glikoz-fruktoz karışımı beyan edildiğinde ve/veya ürünlerin içerisinde 
bulunduğunda glikozun fruktozdan fazla olan kısmı kadar glikoz miktarı yukarıdaki hesaba ilave edilir.
(3)Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz
Sakkaroz ve glikoz-fruktoz karışımı sonucu sakkaroz olarak ifade edilen  (bu iki şekerin miktarlarının aritmetik toplamının 0,95 ile çarpımı) ürünün içeriğinde 
 (Herhangi bir formda) ve/veya ürünlerde bulunur.
Fakat ürünün fruktoz içeriği glikoz içeriğinden az ise, yukarıdaki hesaba eklenecek glikoz miktarı ağırlıkça fruktozunkine eşit olmalıdır.
Not:
Tüm hallerde laktozun bir hidroliz ürünü beyan edildiğinde ve/veya şekerler arasında galaktoz mevcut ise 
hesaplamalar öncesinde galaktozun miktarına eşit glikoz miktarı toplam glikoz içeriğinden düşülür.